Commit bfae2fbf authored by Törcsvári Gergő's avatar Törcsvári Gergő

readme bugfix

parent 335371c7
== README
Ez egy teljes project, egy mkd rails alkalmazs ahhoz, hogy legyen min fejleszteni tesztelni a rails klienst. Sajt alkalmazs ksztshez kvesd a lentebbi utastsokat.
== Hasznlat
Elszr is kell devise, omniauth s omniauth-oauth2 gem a Gemfileba.
Nagyjbl ezt a tutorialt lehet kvetni: https://github.com/plataformatec/devise/wiki/OmniAuth:-Overview
Deviseban generlunk sajt usert:
```
rails generate devise:install
rails generate devise User
```
(User helyett brmi lehet)
Ezutn kiegsztjk ezt a modellt s migrlunk is:
```
rails g migration AddColumnsToUsers provider uid
rake db:migrate
```
config/initializers/devise.rb:
```ruby
config.omniauth :sch, 'APP_ID','APP_SECRET',scope: 'basic mail'
```
ha mr abban a mappban vagyunk, ebbl a projectbl a config/initializers/sch.rb -t msoljuk is t
config/roots.rb:
```ruby
devise_for :users, :controllers => { :omniauth_callbacks => "users/omniauth_callbacks" }
```
(Ha fent nem User-t hoztunk ltre akkor ezt is rtelemszeren mdostani kell!)
app/controllers/users/omniauth_callbacks_controller.rb:
legegyszerbb msolni innen gy ahogy van, rdekldk elolvashatjk az Overview-s linket
app/models/user.rb:
Lnyegben msolhat, nincs benne nagy varzslat, a kt fggvny ami benne van az kell ahhoz hogy mkdjn, ugyancsak a fentebbi linkbl megrthet.
Ezzel elvileg a keret fel van ptve. rdemes mg egy olyan view-al rendelkezni amin le is lehet tesztelni a dolgot:
```ruby
<% if user_signed_in? %>
<%= current_user.email%>
<br>
<%= link_to('Logout', destroy_user_session_path, :method=>'delete') %>
<% else %>
<%= link_to "Sign in with SCH", user_omniauth_authorize_path(:sch) %>
<% end %>
```
Ha csak bejelentkezs utn akarsz tartalmat mutatni, akkor config/roots.rb:
```ruby
devise_scope :user do
authenticated :user do
root 'base#index2', as: :authenticated_root
end
unauthenticated do
root 'base#index', as: :unauthenticated_root
end
end
```
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment